SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ออล เฮลธี โปรดักส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557045545
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 27 ซอยนภาลัย 3 ต.บางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร #10260
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต นำเข้า อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับมนุษย์

Links