SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ออยล์ฟาร์ม อินเตอร์เทรด จำกัด
บจ.ออยล์ฟาร์ม อินเตอร์เทรด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105545084591
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 39 ซอย42 ถนนลาดพร้าว 101 ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันหมู และน้ำมันพืชน้ำมันปาล์ม


Links