SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ดีเอ็กซ์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
ดีเอ็กซ์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105541039052
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : เลขที่ 58/183 หมู่ที่ 4 ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 088-294-4259
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายปลีก ขายส่ง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

Links