SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อร่อยทั่วหล้าฟ้าดิน จำกัด
บจ.อร่อยทั่วหล้าฟ้าดิน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557143741
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 423-425 ถนนสี่พระยา ต.สี่พระยา อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : 0-2235-5553
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต จ้างผลิตสินค้าเครื่องปรุงอาหาร

Links