SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อมรรัตน์ ฟู้ด จำกัด
บจ.อมรรัตน์ ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745556004521
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 228 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น #40000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและขาย พริกแกง น้ำพริกเผา

Links