SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ดัทช์ ฟิช บาย ปิม จำกัด
ดัทช์ ฟิช บาย ปิม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775555002690
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 110/52 ซอยหมู่บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 0-3253-4588
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

กิจการผลิต เก็บถนอมสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ อาหารทะเลสำหรับการบริโภคโดยกรรมวิธีแช่แข็งและเยือกแข็ง


Links