SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อ.โชคดี ปาล์ม ออยล์ จำกัด
บจ.อ.โชคดี ปาล์ม ออยล์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0863553000085
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 309/2 หมู่ที่ 7 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี #84260
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม


Links