SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.หิรัณยตระการพัฒนา จำกัด
บจ.หิรัณยตระการพัฒนา จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557157386
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 406 ซอยเจริญรัถ 4 ถนนเจริญรัถ ต.คลองต้นไทร อ.เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร #10600
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิต ขายส่ง - ปลีก อาหารเนื้อสัตว์ ชำแหละ

Links