SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.หาดใหญ่ แคนนิ่ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115557012761
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 59 หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา #90230
โทรศัพท์ : 0-7425-1908
แฟกซ์ : 0-7425-0476
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลไม้บรรจุกระป๋อง ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ

Links