ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ณาธร อินเตอร์เนชั่นแนล โฟรสเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ณาธร อินเตอร์เนชั่นแนล โฟรสเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546126409
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 88 หมู่ที่ 13 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ : 0-2284-0510
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM ประกอบกิจการค้าอาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง อาหารแปรรูป ผลิตเพื่อการส่งออกและรับจ้างผลิตผัก ผลไม้แช่แข็ง

แผนที่ :


Links