SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สุภา - 3 เจ ปาล์มออยล์ จำกัด
บจ.สุภา - 3 เจ ปาล์มออยล์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0845555007089
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 15/4 หมู่ที่ 4 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี #84130
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม


Links