SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สุภประภา ฟู้ด จำกัด
บจ.สุภประภา ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0713557000501
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ที่ 11 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา #24000
โทรศัพท์ : 0-3859-2160
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารสำเร็จรูป


Links