SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สุปรีทิพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0635557000504
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 44 ซอย 6 (ถนนทะเลหลวง) ถนนทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา #90000
โทรศัพท์ : 0-7444-7880
แฟกซ์ : 0-7433-4680
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารกระป๋อง

Links