SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สิทธินันท์ จำกัด
บจ.สิทธินันท์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125557001645
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 90/54-90/57 ชั้น 19 อาคารสาธรธานี ถนนสาทรเหนือ ต.สีลม อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : 0-2233-3990
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายวุ้นเส้น แป้งสลิ่ม แป้งถั่ว


Links