SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สามารถรุ่งเรืองปาล์ม จำกัด
บจ.สามารถรุ่งเรืองปาล์ม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0835556003591
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 21/1 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร #86100
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ


Links