SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สามมิตรอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0205555014447
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 112 ถนนสาทรเหนือ ต.สีลม อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นำเข้า ส่งออก ผลิต ค้าส่งขนมปังกรอบจากข้าวเหนียว

Links