SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ซีเฟรชอินดัสตรี (มหาชน)
 ซีเฟรชอินดัสตรี (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107537000751
หมวดหมู่ : อาหารทะเล
ที่อยู่ : เลขที่ 152/25 31 Fl.a ชาร์เตอร์ดสแควร์อาคาร สาทรเหนือ ต.สีลม อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :  0-2637-8888
แฟกซ์ : 0-2637-8801-2
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง

Links