SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สหมิตรไทยฟู๊ดส์ จำกัด
บจ.สหมิตรไทยฟู๊ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546099011
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 295297 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 ต.บางโพงพาง อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร #10120
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย ปลีก ส่ง และส่งออก อาหารสำเร็จรูปทุกชนิด


Links