SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สหกิจ พาณิชย์ จำกัด
บจ.สหกิจ พาณิชย์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0245555000993
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 80 ซอยโชคชัย 4 ซอย 14 ถนนโชคชัย 4 ต.ลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร #10230
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องเทศ สมุนไพรทุกชนิด

Links