ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135535001758
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 43/20 - 21 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2533-7199
แฟกซ์ : 0-2533-7455
เว็บไซต์ : www.sunshine-th.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูปผักและผลไม้แช่เยือกแข็งอบกรอบหรืออบแห้งแบบระเหิด(freeze drying)

แผนที่ :


Links