SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สร้างสินไทย จำกัด
บจ.สร้างสินไทย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0205549031785
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : 100/45 หมู่บ้านอมรพันธ์ 9 ซอยเสนานิคม 1 (ซอย 5)ถนนพหลโยธิน ต.ลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร #10230
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารสดและแห้ง


Links