SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สรรพกิจพัฒนา จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0673545000472
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 9496 ถนนโยธา ต.ตลาดน้อย อ.เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2639-4142
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

รับจ้างผลิต ผลิต และจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฯ

Links