SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
บจ.สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0193513000307
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 88 หมู่ที่ 10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา #90130
โทรศัพท์ : 0-7431-0800
แฟกซ์ : 0-7431-0880
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ ผลิต แปรรูปอาหารกระป๋อง หรืออาหารพร้อมรับประทานทุกชนิด


Links