SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สยามยูริมิโกะ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0945532000028
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 510 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น #40000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม

Links