SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ชาเล่ต์ ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
ชาเล่ต์ ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105545086497
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 4244 ซอยลาซาล 67 ต.บางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ :  027458000, 0899275599
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ขายส่งและขายปลีกไส้กรอกหมูแฮม


Links