SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด
บจ.สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735554004427
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 26/42 อาคารอรกานต์ ชั้น 12 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

สกัดน้ำมันละหุ่งจากเมล็ดหุ่ง ขายส่งและส่งออก


Links