SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สยามโกลบอลฟู้ด จำกัด
บจ.สยามโกลบอลฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0503543003483
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 79/9 หมู่ที่ 7 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร #74120
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการตั้งโรงงานผลิตค้าส่งค้าปลีกนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากข้าวหรือมีข้าวผสมขนม


Links