SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สยามโกมิ จำกัด
บจ.สยามโกมิ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0673546001324
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : 2177/11 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ #10270
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตนมปรุงแต่ง

Links