SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ชัยวารีมารีนโปรดัคส์ จำกัด
ชัยวารีมารีนโปรดัคส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745529000162
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 29/1 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3483-3752
แฟกซ์ : 0-3486-4222
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตส่งออกขายส่งสัตว์น้ำแช่แข็งและแปรสภาพ รับ


Links