SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สยามเดลมองเต้ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0225555000225
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 128/248 อาคารพญาไทพลาซ่า ห้องยูนิต ซี ชั้นที่ 23 ถนนพญาไท ต.ทุ่งพญาไท อ.เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร #10400
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตผัก ผลไม้ น้ำผัก น้ำผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักผลไม้บรรจุในกระป๋อง

Links