SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สยาม นูเฟร่า จำกัด
บจ.สยาม นูเฟร่า จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0313546000266
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 8/109 ซอยอ่อนนุช 68 ต.สวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร #10250
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำมันมะพร้าว


Links