SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ชะอำ อินเตอร์ฟู๊ด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0763551000011
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 195/2 หมู่ที่ 2 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3245-6112
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ การรมควัน การทำเค็ม


Links