SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สยาม คิงส์ จำกัด
บจ.สยาม คิงส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0945526000038
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 102/160-161 ชั้นที่ 4 ซอยพร้อมพรรค (ทองหล่อ 25) ถนนสุขุมวิท 55 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตและส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุงอาหาร ออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

Links