SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ชลบุรีมั่งมีศรีสุข จำกัด
ชลบุรีมั่งมีศรีสุข จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0205547017271
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 12/6-7 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : 038-381583
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตลูกชิ้นและไส้กรอก


Links