ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ชรัฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ชรัฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105522006268
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 161 เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โทรศัพท์ : 0-2233-4442
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต และส่งออกอาหาร และผลไม้แช่แข็ง พร้อมทั้งเครื่องปรุงอาหารไทย

แผนที่ :


Links