SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ชมดี (2011)
ชมดี (2011)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0343554001021
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 119/1 หมู่บ้านจาน หมู่ที่ 4 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4524-1122
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์


Links