SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0723554001019
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 7 ซอยโพธิ์แก้ว 4 ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

Links