ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105543065778
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 470 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2323 1111
แฟกซ์ : 0-2323-1122
เว็บไซต์ : www.chabaabangkok.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่ายส่ง-ปลีกน้ำผลไม้กระป๋อง แยมผลไม้

แผนที่ :


Links