SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เจ.พี.ไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล(1998)
เจ.พี.ไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล(1998)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : ไม่มี
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 54/5 หมู่ที่ 8 ต. อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4450-1221-4
แฟกซ์ : 0-4450-1225
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ข้าวสาร

Links