SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สถาพร โปรดักส์ จำกัด
บจ.สถาพร โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0673546001235
หมวดหมู่ : วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสม
ที่อยู่ : 120/2 หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการซื้อ ผลิต สเตียริก แอชิด ไขปาล์ม ไขมันสัตว์ น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ เพื่อจำหน่าย

Links