SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สตาร์ฟรุ๊ต แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
บจ.สตาร์ฟรุ๊ต แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0433548000106
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : 449/303 ถนนปัญญาอินทรา ต.สามวาตะวันตก อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร #10510
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการค้า ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำผลไม้


Links