SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ช.โฟรเซ่น กรุ๊ป
ช.โฟรเซ่น กรุ๊ป
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0123556013338
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 22/4 หมู่ที่ 8 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 081-300-6714
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ส่งออก จำหน่าย ขายปลีกขายส่ง อาหารทะเล อาหารสำเร็จรูป และอาหารแช่เยือกแข็งทุกชนิด


Links