SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สกายฟู้ด จำกัด
บจ.สกายฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0903527000081
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 7/3 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี #12120
โทรศัพท์ : 0-2516-2686
แฟกซ์ : 0-2516-2688
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ส่งออกอาหารสำ


Links