SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ฉัตรชัยอุตสาหกรรมราชสีมา
ฉัตรชัยอุตสาหกรรมราชสีมา
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0303522000479
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 58 หมู่ที่ 1 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4421-2297
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่ายปลีกน้ำปลา น้ำดื่ม เต้าเจี้ยว ซี


Links