SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สแตรธิจิค เคเทอร์ริ่ง จำกัด
บจ.สแตรธิจิค เคเทอร์ริ่ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0825546000085
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 102 ชั้น 7 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 ต.คลองตัน อ.เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันพืช


Links