SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.สแตนดาร์ด โฟรเซ่น ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด
บจ.สแตนดาร์ด โฟรเซ่น ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0185545000029
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 90/5 หมู่ที่ 6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร #74000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมรับประทาน อาหารสำเร็จรูป


Links