ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สเปเชียล โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท สเปเชียล โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745554001096
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 48/59 หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร #74000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตจำหน่ายอาหารและน้ำมะนาวแช่แข็ง

แผนที่ :


Links