SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ศิริธนโชค จำกัด
บจ.ศิริธนโชค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115547003271
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : 340 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางแค อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร #10160
โทรศัพท์ : 0-2413-2196
แฟกซ์ : 0-2455-4183
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ขายส่ง ขายปลีกไอศครีมและนม

Links