SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ศรีสุขปาล์ม จำกัด
บจ.ศรีสุขปาล์ม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0415551001128
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 2 หมู่ที่ 14 ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ #77210
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำมันปาล์ม


Links