SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ศรีไทย รีไลแอนซ์ โปรดักท์ จำกัด
บจ.ศรีไทย รีไลแอนซ์ โปรดักท์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115537001402
หมวดหมู่ : วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสม
ที่อยู่ : 127 หมู่ที่ 7 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ #10130
โทรศัพท์ : 0-2183-2110
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น แป้งข้าวเหนียว แบะแซ

Links